Диверсифікація

Диверсифікація

Диверсифікація ─ це один з найважливіших елементів ризик-менеджменту.

Він передбачає зменшення ризиків під час торгівлі або створення інвестиційного портфеля шляхом вкладення коштів в активи, які не пов’язані між собою, а також мають різну ліквідність, прибутковість і надійність.

Зміст

Диверсифікація важлива у всіх сферах: у фінансах, у виробництві, у політиці. У першому випадку йдеться про зниження ризиків інвестування, поділ фінансових потоків, у другому ─ про підвищення різноманітності продукції, що випускається, а отже, і розширення кола споживачів. У третьому ─ про укладення союзів у різних сферах взаємодії.

У цій статті ми розберемо, що означає поняття диверсифікація для інвестора або трейдера.

Що таке диверсифікація?

Що таке диверсифікація?

Диверсифікація загалом ─ це комплекс заходів і певна стратегія дій, спрямовані на збереження посіданих позицій, зокрема фінансових, репутаційних і ринкових, або підвищення їх.

Что такое диверсификация?

Диверсифікація у трейдингу

Диверсифікація в трейдингу передбачає різноманітність методів, стратегій та інструментів торгівлі. А також торгівлю на різних ринках (фондовому, криптовалютному, форекс) або на одному ринку, але з низькою кореляцією активів між собою.

Трейдери зазвичай використовують диверсифікацію за типом торгівлі ─ розподіл активів у довгостроковій, середньостроковій і денній торгівлі, відповідно до стратегії трейдингу або ж періодично змінюють параметри своєї стратегії та методу.

У трейдингу важливо грамотно управляти вкладеними коштами і не робити ставку на один конкретний торговельний інструмент, тому що в будь-який момент ціна активу може різко змінитися, хоч би якими стабільними не були прогнози.

Диверсифікація в інвестиціях

Розподіл активів в інвестиціях або диверсифікація портфеля – це купівля різних фінансових інструментів або практика розподілу інвестицій з урахуванням прогнозованої прибутковості та ризиків: акцій, ОФЗ (облігацій федеральної позики) або корпоративних облігацій, фондів ETF або опціонів.

Інвестор або трейдер, щоб урівноважити ризики та волатильність різних категорій фінансових інструментів, повинен купувати активи у спеціальних пропорціях чи співвідношенні, виведеному практикуючими фінансовими аналітиками.

Коли ви починаєте інвестувати, необхідно пам’ятати, що в основі диверсифікації, як способу убезпечити капітал, лежить найпростіше припущення: якщо ви вкладете всі кошти в один актив, це може бути бізнес або цінний папір, то ймовірність втратити весь капітал одразу внаслідок невдачі є кратно вищою, ніж якби ви розподілили доступні кошти між кількома реципієнтами*.

*Реципієнт (в інвестиціях) – це фізична чи юридична особа, яка отримує інвестиційний ресурс.

Що менш суміжними або схожими виявляться галузі бізнесу або компанії, в цінні папери яких ви інвестуєте, тим захищенішим буде ваш портфель від різних негативних подій на ринку.

Якщо в портфелі менше 20 паперів, додавання кожної нової акції значно знижує волатильність — до 20%. Подальше збільшення паперів у портфелі знижує специфічний ризик незначно.

Диверсификация в инвестициях

Залежність ризику від кількості акцій у портфелі. Джерело – Easyportfol.

Подальше читання

Мета диверсифікації

Мета диверсифікації

У цьому розділі ми розглянемо мету диверсифікації. Чого можуть досягти трейдери та інвестори, грамотно її застосувуючи.

Мета диверсифікації портфеля цінних паперів – збалансувати інвестиції, розподіливши їх за різними активами.

Ваш портфель можуть складати акції, фонди ETF, облігації, криптовалюти та інші класи активів. Деякі з них пов’язані із високим ризиком. При цьому вони потенційно дають змогу отримати велику вигоду.

У той же час інші активи пов’язані з меншим ризиком і мають менший потенціал для отримання прибутку. Використання таких активів у комплексі забезпечує досить високу безпеку портфеля.

Трейдери та інвестори, дотримуючись принципів диверсифікації, у підсумку отримують:

 • більш прогнозовану дохідність інвестицій;
 • стійкість портфеля до локальних кризових ситуацій;
 • ефективніший розподіл ресурсів, що мінімізує збитки;
 • зниження збитків у разі кризи в одній із галузей або падіння одного з активів.
Подальше читання

Види диверсифікації

Види диверсифікації

У цьому розділі ми розглянемо види диверсифікації. Розповімо про основні принципи диверсифікації на фондовому ринку та їхні відмінності від ринку криптовалют.

Що таке диверсифікація портфеля?

Для того щоб ваш портфель був достатньо збалансований, необхідно проводити диверсифікацію за всіма параметрами. Сюди входять диверсифікація за країнами, галузями, типами активів, брокерами та валютою.

Для прикладу наведемо портфель на фондовому ринку, який вважається стійким до ринкових умов, розроблений вченим і фінансистом Реймондом Даліо.

Що таке диверсифікація портфеля?

Більшість параметрів відштовхуються від ризиків. Розглянемо один з основних ризиків в інвестиціях ─ юрисдикції. Про нього часто забувають і не враховують у середньостатистичних портфелях новачків. Але у 2022 році саме з блокуваннями та санкціями пов’язані великі втрати інвесторів у російський ринок.

Державний ризик чи ризик юрисдикції. Це ризик, пов’язаний із змінами в законодавстві держав або в їхньому політичному курсі. Це можуть бути як нові закони, так і революції чи санкції. Цей ризик можна мінімізувати проведенням диверсифікації за країнами чи юрисдикціями.

Диверсифікація за країнами. Криза може статися в конкретній країні, тоді її економіка знижується, а ваші активи в ній можуть залишитися в мінусі надовго. Відтак під час складання інвестиційного портфеля краще купувати активи компаній, що здійснюють свою діяльність у різних юрисдикціях.

Наприклад, 21 лютого 2022 року індекс Московської біржі iMOEX впав у піку на 21% після повідомлення президента РФ про початок СВО. Протягом наступних днів активи найбільших російських компаній обвалилися більш ніж на 50%.

Згодом ціни на активи зростуть, але інвестору, який розраховував найближчими роками отримати прибуток із цих акцій, доведеться почекати, поки економіка РФ відновиться від впливу санкцій.

Диверсификация по странам

Джерело – TradingView

На графіку помітне й подальше падіння котирувань на тлі санкцій.

Диверсифікація за типами активів. Необхідність поділу в плані типу активу залежить від вашої інвестиційної мети. Це можуть бути акції, облігації, золото, ф’ючерси та інші похідні інструменти.

Облігації — це захисний інструмент на фондовому ринку, вони приносять невелику прибутковість, проте досить стабільні.

Акції, навпаки, можуть принести великий прибуток, проте вони набагато волатильніші. Волатильність – діапазон коливання цін.

Чим довше термін інвестування, тим більше може бути в портфелі активів з високим ризиком, але й з більшою потенційною прибутковістю — це насамперед ті ж акції. Якщо термін інвестицій невеликий, 2-3 роки, краще основну частину портфеля тримати в активах із передбачуваною прибутковістю — найчастіше це облігації.

Також є захисні активи — на фондовому ринку це золото.

Захисні активи – об’єкти інвестицій, які не втрачають вартості в умовах кризи та невизначеності. Інвестиції в захисні активи дозволяють зберегти капітал, а при поліпшенні кон’юнктури ринку та виході економіки з кризового стану – перевести в більш ефективні проекти.

Диверсифікація за галузями. Це основний вид розподілу ризиків. Жодна криза не може завдати непоправної шкоди одразу декільком сферам економіки країни. Однак тут потрібно враховувати кореляцію активів один з одним, оскільки взаємодія всіх ринків дуже зміцнилася завдяки глобалізації.

Галузь чи сегмент економіки – сукупність компаній, які виробляють однакову чи близьку за властивостями продукцію або постачають послугу. Кожному інвестору необхідно розбиратися в галузях економіки, щоб розуміти тенденції на ринку, наприклад, до літа зростають у вартості акції круїзних та туристичних компаній, весь сектор розваг отримує більше прибутку, оскільки люди їдуть на відпочинок. І навпаки, з настанням холодів зростає попит на газ.

Які є галузі економіки?

До основних можна віднести:

 • енергетичний сектор (нафтогазова промисловість);
 • банківський та фінансовий сектори;
 • ІТ-технології;
 • охорона здоров’я;
 • військова промисловість;
 • дослідження космосу;
 • сільське господарство;
 • будівництво та ін.

Диверсифікація за валютою. Це поділ портфеля на різні валюти. Ваш портфель може складатися з активів у рублях, доларах США, гривні, євро, юанях та інших валютах. Тут, як і в ситуаціях із ризиком юрисдикції, причини змін можуть бути політичного та макроекономічного характеру. Це завжди варто враховувати. Наприклад, 2019 року Аргентина зіткнулася з новою кризою — інфляція сягала 30-40% на рік, а песо міг впасти за день на 30%.

Диверсифікація за часом. Поділ портфеля на короткострокові та довгострокові інвестиційні інструменти. У разі, якщо короткострокові цінні папери закриваються в плюс, частину доходу можна реінвестувати в довгострокові. До короткострокових відносять ─ акції, депозити, облігації федеральної позики. До довгострокових ─ інвестиційні фонди ETF, нерухомість, довгострокові банківські депозити або дорогоцінні метали.

Диверсифікація за брокерами. Брокери – це компанії, які надають користувачам можливість купувати та продавати цінні папери. У разі банкрутства або будь-яких санкцій щодо брокера ви можете втратити доступ до своїх активів. Тому краще купувати цінні папери через кількох різних брокерів з метою відпрацювання цього ризику.

Принципи диверсифікації в інвестиціях на фондовому ринку

Для грамотної диверсифікації інвестиційного портфеля слід розуміти кореляцію між активами. Це взаємний рух двох активів та їхня залежність один від одного.

Наприклад, ви маєте знати, що в разі настання занепаду у сфері виробництва напівпровідників логічно, що станеться і падіння виторгів компаній, які виробляють комп’ютерне обладнання та автомобілі. Адже для їх створення напівпровідники є необхідними.

Також будь-яка криза в традиційних фінансах спричинить і падіння котирувань на криптовалютному ринку, оскільки між цими активами помічена пряма кореляція.

Приклад. Якщо на вулиці сніг, то в магазинах актуальні теплі рукавички та шапки. Це два товари, які сильно корелюють один з одним. Їх купують в один і той самий сезон ─ у зимовий. Влітку така компанія матиме очікуване падіння прибутку. А ось продаж купальників, навпаки, активізується влітку. Тож якщо компанія реалізовуватиме одяг для різних сезонів, то стабілізує свій дохід.

Інвестор завжди має пам’ятати про кореляцію між активами.

Дайте відповідь на запитання: чи є цей портфель диверсифікованим?

 • Акції п’яти нафтових компаній США – 20%.
 • Акції чотирьох IT компаній США – 10%.
 • Акції двох нафтових компаній РФ – 15%.
 • Фонд на дивідендні акції РФ – 15%.
 • Фонд на індекс Московської біржі – 15%.
 • Фонд на індекс NASDAQ (IT-компанії) США – 15%.
 • Фонд на індекс S&P 500 – 10%.

Відповідь – ні. Російський ринок та обрані ним індекси мають сильну прив’язку до нафти. Рубль, а в цій валюті перебуває половина портфеля, дуже залежний від нафти. Індекс Московської біржі також більше, ніж на половину, це нафта і газ, як і фонд на дивідендні акції РФ.

Занадто велике зміщення портфеля в бік нафтогазової галузі. У разі занепаду цього сектора інвестор отримає значні збитки.

Диверсифікація ризиків на криптовалютному ринку

Як і на фондовому, так і на криптовалютному ринку активи поділяються на сектори та види. У цьому розділі докладно розберемо, з чого має складатися диверсифікований портфель криптовалют.

Види криптовалютних активів за ризиками

Стейблкоїни. Це криптовалюти, курси яких прив’язані до фіатної валюти. Вони є захисним активом. У портфелі вони виконують функцію збереження капіталу, також є тим резервом, з якого можна брати кошти на ведмежому ринку для відкупу монет, що подешевшали.

Приклади стейблкоїнів: USDT, USDC, BUSD.

Блакитні фішки. Як і на ринку акцій, у криптосвіті є свої лідери. Це ті монети, в які найбільше вірить криптоспільнота, вони мають найбільшу капіталізацію та кількість адрес. Це BTC – біткоїн та ETH – ефір.

Голубые фишки

Джерело CoinMarketCap

Середній ризик. Це криптовалюти проектів, що мають хороші фундаментальні якості. Вони свого часу вже показували гарне зростання, але мають ще досить великий потенціал. Наприклад, DOT, BNB, AVAX.

Високий ризик. Це монети Play-to-Earn проектів (грай та заробляй), нативні токени метавсесвітів, NFT. Завжди варто пам’ятати, що високий ризик — високі нагороди.

Сектори криптовалютного ринку

Уявіть, що ви закупилися монетами п’яти проєктів, пов’язаних із різними метавсесвітами, на основну частку капіталу взяли токени Decentraland, на решту – Sandbox та інші. А всього за кілька днів Міністерство Юстиції США висуває звинувачення компанії Animoca Brands у фінансових махінаціях або дискримінації меншин, що відбувається в метапросторі.

Animoca Brands – це величезний холдинг, якому належать найпопулярніші метавсесвіти. Весь сектор метавсесвітів потягне вниз, усі монети, пов’язані з VR і AR напрямком, впадуть у ціні. Політика законодавчих органів і SEC (комісії з цінних паперів США) сильно впливає на ринок криптовалют.

А ось інвестор на неї вплинути не може. Але він може розділити свої активи між різними секторами ринку. У цьому разі токени Decentraland однаково впадуть у ціні, але в портфелі їхня частка буде невеликою, і загальний збиток знизиться або його не буде зовсім за рахунок зростання інших активів.

Сектори криптовалютного ринку:

 1. Біткоїн (BTC). Найпопулярніша криптовалюта, що має свою доведену часом цінність.
 2. Ефір (ETH). Другий за величиною блокчейн у світі. Фундаментальна технологія, що дає змогу виконувати будь-які дії в мережі на основі смарт-контрактів.
 3. ETH Layer 2. Блокчейни другого рівня, які мають на меті поліпшити роботу Ефіріум.
 4. Альткоїни. Глобально, альткоїни ─ це всі криптовалюти, що з’явилися після біткоїна. У цьому контексті не враховується ще ефір, оскільки ми винесли його окремо в класифікації.
 5. GameFi. Це токени проектів, заснованих на механізмі Play to Earn (з англ. грай та заробляй).
 6. NFT-мистецтво та спільноти. Це категорія активів, куди входять NFT художників, а також невзаємозамінні токени, володіння якими надає вхід до спільноти. Наприклад, NFT від Bored Ape Yacht Club. Це найпопулярніші NFT та найбільша колекція за обсягом торгів на OpenSea (Маркетплейс для невзаємозамінних токенів).
 7. Стейблкоїни. Їх ми також виділяємо в окремий сектор, оскільки стейблкоїни є захисним активом.
 8. Токени метавсесвітів. Про що ми говорили у прикладі. Це токени проектів, які будують свої метавсесвіти.
 9. Деривати на централізованих біржах. Це похідні інструменти, такі як ф’ючерси, свопи та ін.

Як розподілити активи?

Тут ми запропонуємо універсальну модель розподілу активів у портфелі, що складається з криптоактивів. Ви ж можете розподіляти відсоткове співвідношення на власний розсуд.

 • Стабільні монети або стейблкоїни — 15%.
 • ETH — 15%.
 • BTC — 15%.
 • Альткоїни — 30%.
 • Високоризиковані активи – 25%.

Як розподілити активи?

Стратегії диверсифікації

Стратегії диверсифікації

Стратегія диверсифікації ─ це низка правил, яких варто дотримуватися під час складання портфеля. Кожен інвестор повинен самостійно розібратися в особливостях і тонкощах розподілу активів і збалансувати портфель залежно від своїх цілей.

Стратегии диверсификации

Диверсифікація для трейдерів також включає торгівлю за двома або більше стратегій. Торгуючи за однією ТС (торговою стратегією), навіть прибутковою, в певні періоди часу цілком можливі збитки.

Якщо ж ви використовуєте 2 ТС (торгівля за трьома і більше ТС вбачається проблематичною, якщо говорити про ручний трейдинг), то можливе отримання як збитків, так і прибутку розділяється вже на дві частини. Це дає змогу стабілізувати загальний баланс і зробити торгівлю більш прогнозованою.

Стратегії інвестування

Консервативна стратегія

Основну частину портфеля займають низькоризикові активи ─ банківські депозити та облігації. Рекомендується для новачків і людей, які віддають перевагу стабільності та впевненості у завтрашньому дні.

З більш небезпечних активів ─ акції, і виключно так званих “блакитних фішок” ─ топ-10 компаній на біржі.

Помірна стратегія

Консервативна стратегія переростає в помірну, у разі, коли частина ризикованих активів наближається до 50% портфеля.

Як активи тут можуть бути обрані не тільки “блакитні фішки”, а й цінні папери компаній другого і третього ешелонів. Вони, як правило, частіше і сильніше змінюються в ціні. Для отримання прибутку знадобиться вже деяка вправність, оскільки купувати їх розумно лише у відповідні моменти. На відміну від нафтових і банківських гігантів вони можуть не мати постійної тенденції до зростання.

Агресивна стратегія

Здебільшого послідовники такої стратегії або мають великий досвід у біржовому інвестуванні і, зокрема, в трейдингу, або вони женуться за прибутком, незважаючи на ризики. Останні часто нерозважливо купують найрізноманітніші інструменти, не розуміючи алгоритм їхньої роботи, а також вкладаються в “хайпи” ─ сумнівні високоприбуткові стартапи.

У цьому випадку говорять про “наївне інвестування”, яке, очевидно, до добра не доводить. Як попереджає Уоррен Баффет, ніколи не інвестуйте в те, чого ви не розумієте.

Плюси та мінуси диверсифікації

Переваги диверсифікації є очевидними. У разі, якщо один з активів або серія активів з одного сектора обваляться, то ви не втратите все. Чим більше диверсифікований ваш портфель, тим зрозумілішою і прогнозованішою стає його поведінка.

Але чому в такому разі Уоррен Баффет (один із найуспішніших інвесторів в історії), вважає диверсифікацію злом?

“Диверсифікація – захист від невігластва”, – Уоррен Баффет.

На його думку, щоб інвестувати у компанію, потрібно повністю розуміти її бізнес. Розбиратися в її діяльності та фінансових показниках. А якісно розібратися у всіх тонкощах бізнесу десятків компаній дуже складно.

Також одним із мінусів диверсифікації є те, що якщо ціна на один з активів портфеля сильно піде вгору, а на інші залишиться такою самою, то на загальному прибутку це не так сильно позначиться. Ви отримаєте менше прибутку, ніж якби вклали саме в цей актив весь свій капітал.

Приклади диверсифікації

Приклади диверсифікації

У цьому розділі ми детально розберемо процес складання диверсифікованого портфеля на фондовому та криптовалютному ринку. У кожного з них є свої особливості, які значно впливають на процес диверсифікації.

Диверсифікований портфель акцій

Вище ми розібрали теорію складання диверсифікованого портфеля на ринку акцій і основні принципи поділу ризиків. Тепер подивимося практично, як зібрати активи максимально збалансовано.

Відштовхуватися завжди потрібно від вашої стратегії інвестування, яка спирається на інвестиційні цілі кожного особисто. У прикладі ми розглянемо портфель середнього ступеня ризику з горизонтом інвестування 10+ років.

Крок 1

Спочатку необхідно визначити типи активів, у які ми будемо інвестувати. Це акції, облігації та захисні активи. На цьому етапі розподілимо частки таким чином.

Диверсифікований портфель акцій

 • Акції – 70%
 • Облігації – 20%
 • Захисні активи – 10%

Крок 2

70% капіталу, виділеного на акції, можна розділити за ринками. Це ринки економік, що розвиваються, і вже розвинених.

 • Ринки, що розвиваються – 40%
 • Розвинені ринки – 60%

Варто розуміти, що активи на ринках, що розвиваються, можуть дати більшу дохідність, ніж вже розвинені, тому що в економіці є величезний потенціал для зростання, але вони також несуть і більші ризики.

Крок 3

Далі поділимо акції економік, що розвиваються, і розвинених економік на конкретні юрисдикції. До перших відносять економіки Росії та Китаю, до других ─ США та Європи.

Капітал, виділений на країни з економікою, що розвивається, розподілимо так:

 • РФ – 50%
 • Китай – 50%

А кошти, призначені для вкладень у розвинені економіки, розділимо так:

 • США – 70%
 • ЄС – 30%

На цьому кроці у вас також відбувається диверсифікація за валютою. У вашому портфелі є російський рубль, китайський юань, американський долар і євро.

Крок 4

Наступний крок ─ найважливіший. Тепер активи необхідно розподілити за секторами економіки, щоб ваш портфель був диверсифікований за галузями і став більш стійким до кризових періодів.

Тут можна піти двома шляхами. Більш досвідчені інвестори, які розуміють економіку країн і підприємств, можуть розподіляти активи виходячи із ситуації на ринку. У разі, наприклад, кризи напівпровідників, що насувається, має сенс вкладатися в компанії, які їх виробляють.

Новачкам краще скористатися фондами, які самі відбирають з галузі компанії під інвестиції. Краще використовувати фонди за індексом. Наприклад, придбавши фонд будь-якого брокера на індекс S&P 500, ви вкладаєтеся одночасно в 500 компаній. Це вже непогана диверсифікація.

Існують фонди на акції китайського ринку, європейського. Більш того, з похідних інструментів на ринку є фонди на конкретну галузь країни, наприклад на IT-компанії США або нафтогазовий сектор РФ.

Облігації також можна купувати через фонди. У такому разі ви автоматично диверсифікуєте вкладення. У нашому прикладі візьмемо 70% від капіталу, виділеного під облігації, через фонди, а на 30% відберемо самі.

Як захисний актив інвестори найчастіше використовують золото. Його можна купити через відповідні фонди.

Диверсифікований портфель криптоактивів

Розглянемо приклад диверсифікованого портфеля з криптоактивів. Як і у випадку з фондовим ринком, виберемо помірну стратегію.

Зі стейблкоїнів найбільш надійними є USDT, USDC і BUSD. Можете обрати будь-який з них, спираючись на свій аналіз резервів емітентів (тих, хто ці стейбкоїни випускає) і довіру до них. У нашому портфелі під них виділено 15%.

BTC та ETH. По 15% у свого роду “блакитні фішки” у криптомирі. Відкуповуйте їх на падінні ринків.

Далі йдуть альткоїни. Тут обирайте монети, які вам підходять з точки зору фундаментальності. Вони повинні вирішувати якісь реальні завдання ─ прискорювати процес проведення транзакції або робити будь-яку фінансову операцію простішою і вигіднішою у виконанні. Як приклад наведемо BNB або DOT.

До високоризикованих проєктів заходьте обережно, не більше ніж на 5% від капіталу в кожен. Це можуть бути NFT-дропи, нові метавсесвіти, ігри P2E тощо.

Диверсифікований портфель криптоактивів

Варто пам’ятати, що всі ризики за свій портфель ви несете ОСОБИСТО і ідеального розподілу не буває.

Ми запропонували універсальну модель, яку ви можете адаптувати під себе, підібравши потрібні проекти під інвестиції та відкоригувавши відсоткове співвідношення активів під ваші цілі та схильності до ризику. З останнім варто бути завжди акуратним.

Висновок

Диверсифікація ─ дуже важлива дія для складання інвестиційного портфеля як на фондовому, так і на криптовалютному ринку. Быльш того, це невід’ємний процес будь-якого бізнесу, що ефективно розвивається.

Поділ ризиків робить портфель інвестора більш стійким до кризових ситуацій. Він дає змогу інвестору бути спокійнішим і ухвалювати виважені рішення, не засновані на емоціях.

Знання основних принципів диверсифікації також допомагає трейдеру заглибитися в кон’юнктуру ринку, в який він вкладає, розібратися у взаємозв’язках між секторами економіки і, як наслідок, скоротити можливі збитки.